Algemene ordening

Hoofdstuk 5

Van de bestuursorganen der Kerk.

Afdeling I

Van de Kerkeraad.

Van de vergaderingen
Artikel
76.1

Tenzij in deze of andere ordeningen anders is bepaald, worden de besluiten van de kerkeraad over zaken met meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen.