Algemene ordening

Hoofdstuk 5

Van de bestuursorganen der Kerk.

Afdeling I

Van de Kerkeraad.

Van de vergaderingen
Artikel
74.2

Ten aanzien van de buitengewone vergaderingen zijn artikel 72 leden 3 en 4 en artikel 73 van toepassing. In spoedeisende gevallen kan van artikel 72 leden 3 en 4 worden afgeweken.