Algemene ordening

Hoofdstuk 5

Van de bestuursorganen der Kerk.

Afdeling I

Van de Kerkeraad.

Van de vergaderingen
Artikel
72.4

De uitnodiging voor de vergadering mét de agenda wordt door de secretaris ten minste vijf dagen vóór de dag der vergadering aan de kerkeraadsleden toegezonden. De ingekomen stukken worden op de dag waarop de agenda wordt verzonden, op de in de agenda vermelde plaats ter inzage gelegd.