Algemene ordening

Hoofdstuk 5

Van de bestuursorganen der Kerk.

Afdeling I

Van de Kerkeraad.

Van de vergaderingen
Artikel
72.1

De kerkeraad vergadert op de in het huishoudelijk reglement bepaalde tijden en voorts zo dikwijls dit door hem nodig wordt geoordeeld. In het huishoudelijk reglement dient tevens te worden bepaald of de vergaderingen van de kerkeraad openbaar dan wel besloten zijn.