Algemene ordening

Hoofdstuk 5

Van de bestuursorganen der Kerk.

Afdeling I

Van de Kerkeraad.

Van het dagelijks bestuur
Artikel
71.2

De kerkeraad kan het dagelijks bestuur uitbreiden met één of meer leden van de kerkeraad, met of zonder aanwijzing van een plaatsvervanger.