Algemene ordening

Hoofdstuk 5

Van de bestuursorganen der Kerk.

Afdeling I

Van de Kerkeraad.

Van het dagelijks bestuur
Artikel
70.4

De voorzitter en de secretaris vertegenwoordigen de gemeente in en buiten rechte, behoudens het bepaalde in de artikelen 80, 81 (leden 4 en 5) en 98.