Algemene ordening

Hoofdstuk 5

Van de bestuursorganen der Kerk.

Afdeling I

Van de Kerkeraad.

Van het dagelijks bestuur
Artikel
70.2

In geval één van deze bestuursleden ophoudt lid van de kerkeraad te zijn, dan wel zijn functie neerlegt, voorziet de kerkeraad voor de duur van het lopende jaar in de vacature.