Algemene ordening

Hoofdstuk 5

Van de bestuursorganen der Kerk.

Afdeling I

Van de Kerkeraad.

Van zijn samenstelling
Artikel
69.4

Dit kerkeraadslid treedt pas in funktie nadat hij heeft beloofd de hem toevertrouwde taak te zullen waarnemen overeenkomstig de ordeningen van onze Kerk, en in het midden van de gemeente in zijn ambt is ingezegend en/of bevestigd.