Algemene ordening

Hoofdstuk 5

Van de bestuursorganen der Kerk.

Afdeling I

Van de Kerkeraad.

Van zijn samenstelling
Artikel
68.3

De Synodale Commissie is bevoegd dispensatie te verlenen van het bepaalde in lid 2, als daarvoor bijzondere redenen aanwezig zijn. Deze dispensatie geldt telkens voor één ambtsperiode van de betrokkene.