Algemene ordening

Hoofdstuk 5

Van de bestuursorganen der Kerk.

Afdeling I

Van de Kerkeraad.

Van zijn samenstelling
Artikel
67.6

De uitslag der gehouden verkeizingen wordt ten spoedigste aan de gemeente bekend gemaakt.