Algemene ordening

Hoofdstuk 5

Van de bestuursorganen der Kerk.

Afdeling I

Van de Kerkeraad.

Van zijn samenstelling
Artikel
67.5

De wijze van verkiezing wordt geregeld bij huishoudelijk reglement, met dien verstande dat alle leden stemrecht hebben.