Algemene ordening

Hoofdstuk 5

Van de bestuursorganen der Kerk.

Afdeling I

Van de Kerkeraad.

Van zijn samenstelling
Artikel
67.4

Opkomende aanverwantschap of huwelijk gedurende de dienstperiode doet niet aftreden, maar belet herverkiezing.