Algemene ordening

Hoofdstuk 5

Van de bestuursorganen der Kerk.

Afdeling I

Van de Kerkeraad.

Van zijn samenstelling
Artikel
66.5

De Synodale Commissie is bevoegd dispensatie te verlenen van het bepaalde in lid 4 als daarvoor bijzondere redenen aanwezig zijn.