Algemene ordening

Hoofdstuk 5

Van de bestuursorganen der Kerk.

Afdeling I

Van de Kerkeraad.

Van zijn samenstelling
Artikel
66.4

De kerkeraad bestaat — indien daarin gastleden worden gekozen — altijd uit een meerderheid van leden van de Evangelisch-Lutherse Kerk, terwijl het bij Huishoudelijk Reglement te bepalen maximum aantal gastleden in de kerkeraad evenmin mag worden overschreden.