Heuvel, P. van den

6 De ambtelijke vergaderingen

2004

|158|

6 De ambtelijke vergaderingen

 

Ord. 4 over de ambtelijke vergaderingen moet worden gelezen tegen de achtergrond van art. VI (zie daarover § 1.2.4). Ze geeft allereerst een aantal algemene bepalingen. In de volgende hoofdstukken van ord. 4 worden achtereenvolgens de kerkenraad (hoofdstuk II), de classicale vergadering (hoofdstuk III), de evangelisch-lutherse synode (hoofdstuk IV) en de generale synode (hoofdstuk V) besproken. Zie voor een overzicht van de ambtelijke vergaderingen en hun samenstelling het organigram in de bijlagen (bijlage 1).