Bos, F.T.

Bijlagen: organigrammen en roosters

2004

|335|

Bijlagen: organigrammen en roosters

 

organigrammen:

1. Samenstelling ambtelijke vergaderingen
2. Kerkenraad met colleges en organen van bijstand
3. Classicale vergadering en algemene classicale vergadering met organen van bijstand en colleges
4. Evangelisch-lutherse synode en generale synode met organen van bijstand en colleges
5. Bestuur en beleid dienstenorganisatie

 

roosters:

6. Algemene kerkenraad
7. Afvaardiging naar classicale vergadering