2.5 De kerk

De kerk bestaat uit al de gemeenten (art. II-2).

Aan de kerk als geheel wordt leidinggegeven door de generale synode (art. VI-2 en 4, ord. 4-25 t/m 29), met als dagelijks bestuur haar moderamen (ord. 4-27-2 en 3) en haar breed moderamen, genaamd de kleine synode (ord. 4-27-4 en 5).

De kerk heeft rechtspersoonlijkheid en wordt vertegenwoordigd door de preses en de scriba van de generale synode of hun plaatsvervanger(s) tezamen (ord. 11-19-1).

 

De evangelisch-lutherse synode, gekozen uit en door de evangelisch-lutherse leden van de kerk, oefent als ambtelijke vergadering een aantal taken uit die de evangelisch-lutherse gemeenten gemeenschappelijk aangaan (art. VI-2 en 4, ord. 4-22 t/m 24).

De evangelisch-lutherse synode heeft rechtspersoonlijkheid en wordt vertegenwoordigd door haar president en haar eerste secretaris of hun plaatsvervanger(s) tezamen (ord. 11-16-1).