|96|

Inhoud

 

 

Woord vooraf

5

Rapport, inleiding en definitie, paragraaf 1 t/m 7

15

I De Nieuwtestamentische gegevens, par. 8 t/m 33

19

II Dogmatische gezichtspunten, par. 34 t/m 58

34

III Ambtstheologie en Nederlands-hervormde ambtspraktijk, par. 59 t/m 72

46

Aanhangsel, gedachten over gewenste veranderingen in de ambtsstructuur, par. 73 t/m 95

56

Bijlage I. Aanwijzingen voor de bestudering van het rapport

69

Bijlage II. Welke paragrafen in het aanhangsel van het rapport zijn bij wijze van experiment binnen het kader van de kerkorde te realiseren?

92