Het Akkoord van Kerkelijk Samenleven
getoetst aan de grondbeginselen van het gereformeerde kerkrecht, toegespitst op de vragen van het kerkverband
1991

Bijvakscriptie Kerkrecht aan de TUA.