Deddens, P.

De positie van de Diakenen ten aanzien van den Kerkeraad

Genre: Literatuur

Rotterdam

Bureau Stichting „De Vrije Kerk”

1948

z.j. [= 1948]

Vetzetting is vervangen door cursivering. De aantekeningen zijn apart gepagineerd.