[Cap. VIII.] De Disciplina.

= De tucht

Artikel
[2.]

Ac proinde neminem ad verbi ministerium admitti debere aequum est, nisi hanc disciplinae rationem tueri retinereque paratus fuerit.

= Daarom is het ook billijk dat niemand tot de dienst des Woords mag toegelaten worden dan die bereid is om deze regel der tucht te handhaven en te bewaren.