[Cap. II.] De Ministris et Doctoribus.

= De dienaren en leraren.

Iam ita exploratos populique suffragiis comprobatos Ministros, censemus vel solis solennibus precibus, vel manuum etiam impositione (quam liberam relinquimus) coram tota ecclesia, more Apostolorum, esse confirmandos.  Ea confirmatio fiet vel ab eiusdem ecclesiae (si quis est) vel a vicinae ecclesiae (si nemo in illa superest) Ministro cuius authoritas in electione examinationeque fuerit interposita.

= Als dan de dienaren zo onderzocht en door de stemming van het volk mede goedgekeurd zijn, vinden wij dat zij òf alleen onder plechtige gebeden, òf ook met handoplegging (wat wij vrij laten) voor de hele gemeente bevestigd moeten worden, naar de gewoonte van de apostelen. Deze bevestiging zal gebeuren door een dienaar van dezelfde gemeente (zo die er is) of anders (als er niemand is overgebleven) door de dienaar van de naburige kerk die bij de verkiezing en het onderzoek betrokken is geweest.