[Cap. II.] De Ministris et Doctoribus.

= De dienaren en leraren.

Artikel
[24.]

Cauebit etiam ne nimis prolixis concionibus auditoris et memoriam oneret, et zelum obtundat fastidioque stomachum afficiat, et quidem maximè iis diebus quibus est ad operas manuarias plebi concedendum quibusque prophetiae locus est dandus. Quare studebit ad vnius horae spatium orationem temperare.

= Hij zal zich er ook voor wachten door al te wijdlopige preken het geheugen van de hoorder te belasten, zijn ijver af te stompen, kortom, hem te overvoeren. Dit vooral niet op die dagen waarop aan het volk vrijheid moet worden gegund tot handarbeid en op die waarop gelegenheid moet worden gegeven voor de profetie. Daarom zal hij zich beijveren zijn rede tot de duur van één uur te beperken.