[Cap. II.] De Ministris et Doctoribus.

= De dienaren en leraren.

Artikel
[7.]

Examen iustum partim doctrinam spectat, partim mores.

= Een behoorlijk onderzoek gaat deels over de leer, deels over de levenswandel.