Bekkum, K. van, Rouw, M.A.

(red.)

Geloven in zekerheid?

Gereformeerd geloven in een postmoderne tijd

Barneveld

Uitgeverij De Vuurbaak

2000

ISBN: 90-5560-206-X

(TU-Bezinningsreeeks 1)