Itterzon, G.P. van

Kerkgeschiedenis en Kerkrecht in onderling verband

Genre: Literatuur

Wageningen

H. Veenman & Zonen

1958

Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de geschiedenis na het jaar 800 van het Christendom en van de leerstellingen van de Christelijke godsdienst aan de Rijksuniversiteit te Utrecht op Maandag 24 November 1958