Bronkhorst, A.J.

Amsterdam en Wassenaar

De Zittingen van de Generale Synode der Nederlandsch Hervormde Kerk gehouden in het jaar 1945

Genre: Literatuur

Amsterdam

Uitgeverij W. ten Have

1946

 

Aan de Eerwaarde Kerkeraden der
Ned. Hervormde Gemeenten in de
Classis Breda.