Algemeen Reglement voor de Hervormde Kerk van het Koningrijk der Nederlanden.

Vastgesteld door de Algemeene Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk, den 9 September 1851, en bekrachtigd bij Z.M. besluit van 23 Maart 1852, nº. 3.

Bron:
Uitgave ’s Gravenhage: H.C. Susan, C.Hz., 1852

Jaar: 1852