Berkhof, H.

e.a.

Wat is er aan de hand met het ambt?

Studierapport over het ambt, aangeboden door de Generale Synode van de Nederlandse Hervormde Kerk, krachtens besluit van haar vergadering van 18 februari 1969

Genre: Literatuur, Rapport

’s-Gravenhage

Boekencentrum N.V.

1970