Kamphuis, J.

Een fragment uit de strijd van dominocratie contra Dominocratie

Enkele opmerkingen over de kerkrechtelijke structuur van De Remonstrantse Broederschap

Genre: Literatuur

Goes

Oosterbaan & Le Cointre

1959

Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van Hoogleraar aan de Theologische Hogeschool van de Gereformeerde Kerken in Nederland te Kampen, op donderdag 9 april 1959