Ordinantie 13 De opleiding en vorming van predikanten

 

V. Toelating tot het ambt van predikant

Artikel 17.

Het colloquium

De bevoegdheid om als proponent te staan naar het ambt van predikant respectievelijk van predikant-geestelijk verzorger kan telkens voor een periode van vier jaar door de kleine synode — al dan niet onder voorwaarden — worden verlengd.1


1 Wijziging kerkorde, ordinantie 13-17-7, besluit generale synode, d.d. 11 april 2008, ingegaan 1 juli 2008.
Eerdere wijziging kerkorde, ordinantie 13, besluit generale synode, d.d. 17 november 2006, ingegaan 1 december 2006.