Ordinantie 12 De behandeling van bezwaren en geschillen

 

Artikel 10.

Vernietiging in het belang van de eenheid in behandeling van bezwaren en geschillen

In het belang van de eenheid in de behandeling van bezwaren en geschillen kan het generale college voor de behandeling van bezwaren en geschillen binnen zestig dagen na de dag waarop een regionaal college voor de behandeling van bezwaren en geschillen zijn uitspraak verzond, deze uitspraak teniet doen en ter zake — onder regeling zo nodig van de rechtsgevolgen van de vernietiging — de uitspraak doen zoals het geboden acht.