Ordinantie 12 De behandeling van bezwaren en geschillen

 

Artikel 9.

Behandeling van een zaak in beroep

Indien het generale college van oordeel is dat het zelf geen einduitspraak kan doen, kan het generale college de uitspraak van het regionale college geheel of ten dele ongedaan maken en de zaak verwijzen — hetzij naar hetzelfde, hetzij naar een ander regionaal college voor de behandeling van bezwaren en geschillen — om, met inachtneming van de door het generale college gegeven aanwijzingen, een nieuwe uitspraak te doen.