Ordinantie 12 De behandeling van bezwaren en geschillen

 

Artikel 8.

Beroep

De indiening van een beroepschrift heeft geen schorsende werking op de bestreden uitspraak. De voorzitter van het generale college voor de behandeling van bezwaren en geschillen is bevoegd op een daartoe strekkend verzoek inzake een ingediend beroepschrift, onder schriftelijke kennisgeving daarvan aan de betrokkenen, de tenuitvoerlegging of werking van het bestreden besluit op te schorten dan wel een andere spoedvoorziening te treffen, totdat het college een uitspraak heeft gedaan.