Ordinantie 12 De behandeling van bezwaren en geschillen

 

Artikel 4.

Geschillen

Een geschil dient door (één van de) betrokkenen schriftelijk in de vorm van een bezwaarschrift bij het bevoegde college voor de behandeling van bezwaren en geschillen te worden aangebracht.
Het betreffende college zendt een afschrift van het aangebrachte geschil aan de instantie met wie het geschil bestaat.