Ordinantie 11 De vermogensrechtelijke aangelegenheden

 

I. De vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente

Artikel 7.

De jaarrekeningen

Deze jaarrekeningen worden in haar geheel of in samenvatting in de gemeente gepubliceerd en tevens gedurende een week in haar geheel voor de leden van de gemeente ter inzage gelegd. De kerkenraad stelt de leden van de gemeente in de gelegenheid hun mening over de jaarrekeningen kenbaar te maken op de wijze die in de regeling voor de wijze van werken van de kerkenraad is aangegeven.