Worship, sacraments and ceremonies

Baptism of infants

The consistory shall ensure that the covenant of God is sealed by baptism to the children of believers as soon as feasible.


Kerkorde FRCA (2003)

 

TREFWOORDEN

Kinderdoop
Vroegdoop

VERWANT MET
Kerkorde CanRC (1985) 57
Kerkorde GKN (1905) Art. 56
Kerkorde GKv (1978) Art. 56
Kerkorde RCNZ (1977) Art. 58
Kerkorde VGKSA (2005) 56

COMMENTAAR
Rongen, G. van (2005) Art. 52