Offices and supervision of doctrine

Students of theology

The churches shall strive to ensure that there are students of theology extending financial aid where necessary.


Kerkorde FRCA (2003)

 

TREFWOORDEN

Opleiding van de predikant
Financiële ondersteuning

VERWANT MET
Kerkorde CanRC (1985) 20
Kerkorde GKN (1905) Art. 19
Kerkorde GKv (1978) Art. 19
Kerkorde VGKSA (2005) 19

COMMENTAAR
Rongen, G. van (2005) Art. 18