Van de leer, Sacramenten en andere ceremoniën

In tijden van oorlog, pestilentie, algemeene volksrampen en andere groote zwarigheden, waarvan de druk overal in de kerken gevoeld wordt, zal een bededag uitgeschreven worden door de classis, die daartoe door de laatste generale synode is aangewezen.