Kuyper, A.

Revisie der Revisie-legende

Voorafgaat een „publyck epistel”, met twee annexen aan Dr. J.J. van Toorenenbergen

Genre: Literatuur

Amsterdam

J.H. Kruyt

1879