Appeltere, A.W. van

Het Staatsregt in Nederland, vooral met betrekking tot de Kerk, en de Handelingen der Regering ten opzigte der Afgescheidenen, nader toegelicht

Genre: Literatuur

In ’s Gravenhage en te Amsterdam

bij de Gebroeders van Cleef

1837