Algemene ordening

Hoofdstuk 3

Van het openbare ambt van Woord en Sacrament.

Afdeling I

Van hen, die geordend zijn tot het openbare ambt van Woord en Sacrament

D. Van de Emeritus-predikanten.

De emeritus-predikant die daartoe aan de President der Synode de wens te kennen geeft, kan zolang hij de 65-jarige leeftijd niet bereikt heeft, in een gemeente beroepen worden, dan wel benoemd worden tot predikant met bijzondere opdracht. Met het aannemen van een beroep of benoeming vervalt de status van emeritus-predikant.