Algemene ordening

Hoofdstuk 3

Van het openbare ambt van Woord en Sacrament.

Afdeling I

Van hen, die geordend zijn tot het openbare ambt van Woord en Sacrament

B. Van de predikanten met bijzondere opdracht.

Een predikant, die een benoeming tot een bijzondere opdracht aanvaardt, kan bij het beëindigen van deze opdracht geen andere aanspraken doen gelden dan die, welke in de benoemingsvoorwaarden zijn omschreven, behoudens het gestelde in de artikelen 41, 42 en 42a van deze ordening.