Algemene ordening

Hoofdstuk 3

Van het openbare ambt van Woord en Sacrament.

Afdeling I

Van hen, die geordend zijn tot het openbare ambt van Woord en Sacrament

A. Van de beroepen predikanten die in een gemeente, na een beroep aanvaard te hebben, het ambtswerk verrichten.

Onder synodale opdracht moet ook worden verstaan de uitvoering van de taak van een pastor pastorum benoemd volgens de Ordening op de visitatie en op het pastoraat over de predikanten en van de taak van een consulent.