Algemene ordening

Hoofdstuk 3

Van het openbare ambt van Woord en Sacrament.

Afdeling I

Van hen, die geordend zijn tot het openbare ambt van Woord en Sacrament

A. Van de beroepen predikanten die in een gemeente, na een beroep aanvaard te hebben, het ambtswerk verrichten.

De predikant die een huwelijk ingezegend heeft, verstrekt de in artikel 62 bedoelde gegevens aan de secretaris van de kerkeraad in wiens kerkelijk gebied de huwelijksinzegening heeft plaatsgevonden.