Algemene ordening

Hoofdstuk 3

Van het openbare ambt van Woord en Sacrament.

Afdeling I

Van hen, die geordend zijn tot het openbare ambt van Woord en Sacrament

A. Van de beroepen predikanten die in een gemeente, na een beroep aanvaard te hebben, het ambtswerk verrichten.

De predikant ziet erop toe, dat elke binnen het kerkelijk gebied zijner gemeente verrichte huwelijksinzegening zo spoedig mogelijk wordt ingeschreven in het trouwboek van zijn gemeente, overeenkomstig artikel 62.