Algemene ordening

Hoofdstuk 3

Van het openbare ambt van Woord en Sacrament.

Afdeling I

Van hen, die geordend zijn tot het openbare ambt van Woord en Sacrament

A. Van de beroepen predikanten die in een gemeente, na een beroep aanvaard te hebben, het ambtswerk verrichten.

De predikant verricht een huwelijksinzegening slechts op verzoek van, dan wel in overleg met de kerkeraad van de gemeente in wier kerkelijk gebied de inzegening plaatsvindt.