Algemene ordening

Hoofdstuk 3

Van het openbare ambt van Woord en Sacrament.

Afdeling I

Van hen, die geordend zijn tot het openbare ambt van Woord en Sacrament

A. Van de beroepen predikanten die in een gemeente, na een beroep aanvaard te hebben, het ambtswerk verrichten.

De predikant ziet erop toe, dat nieuwe leden na hun bevestiging zo spoedig mogelijk in het bevestigingsboek en het ledenregister worden ingeschreven, overeenkomstig de artikelen 55 t/m 58.