Algemene ordening

Hoofdstuk 3

Van het openbare ambt van Woord en Sacrament.

Afdeling I

Van hen, die geordend zijn tot het openbare ambt van Woord en Sacrament

A. Van de beroepen predikanten die in een gemeente, na een beroep aanvaard te hebben, het ambtswerk verrichten.

De predikant ziet erop toe, dat elk in het kerkelijk gebied van zijn gemeente gedoopte zo spoedig mogelijk in het doopboek en het doopledenregister wordt ingeschreven, overeenkomstig de artikelen 50, 51 en 52.