Algemene ordening

Hoofdstuk 3

Van het openbare ambt van Woord en Sacrament.

Afdeling I

Van hen, die geordend zijn tot het openbare ambt van Woord en Sacrament

A. Van de beroepen predikanten die in een gemeente, na een beroep aanvaard te hebben, het ambtswerk verrichten.

Wanneer de Heilige Doop begeerd wordt voor kinderen van wie geen van beide ouders lid of gastlid is, kan hij deze slechts bedienen indien de ouders of een van hen blijk geven van het ernstige voornemen, zulks ter beoordeling van de predikant, bevestigd te worden dan wel in de Kerk mee te leven en zij in het kerkelijk gebied van zijn gemeente woonachtig zijn.